onsdag 1. september 2010

Som boblene i bekken

Eg likar

<> at laksen hugsar kor han blei fødd og kjem attende
<> at datamaskinen min har ein pult å kvila på
<> at det er eg som har bygga den pulten
<> at eg et makronar i Paris om ei veke
<> at ei veke nesten ikkje er noko tid i det heile
<> at det finns skyer, så me kan setta meir pris på sola
<> at me ikkje har troll i Noreg

Ingen kommentarer: