tirsdag 29. juni 2010

Foreign Accent Syndrome

I min to år lange karriere som lingviststudent har eg lært særs mange unyttige, fleire interessante og nokre ganske rare ting om språk. Noko av det som fekk meg til å gapa høgast sist år, var då læraren min i fonetikk og fonologi fortalde om Foreign Accent Syndrome. Det er ein gong slik at språket styrast av hjernen, og dersom ein skadar hjernen kan ein også koma til å skada språket. Vanligvis betyr dette at ein kan få problem med å hugsa ord, med grammatikk, med uttale eller med forståelse. Afasi er ei samlebeteikning for slike vanskar. Ikkje så veldig rart eigentleg. Det rare er at i nokre sjeldne tilfeller har folk som har fått ein hjerneskade byrja å prata med ein annan aksent. Ei dame, til dømes, som var heilt norsk og snakka heilt vanleg østlandsmål, byrja etter eit slag å snakka østlandsk med engelsk aksent, eller det var i alle fall slik det høyrdes ut for alle andre. Hallo, går det verkeleg an?

Eg gapar framleis littegrann. Og blir stadig meir imponert over hjernen og alt han finn på.

Ingen kommentarer: